Rekrutacja

Data: 24-03-2015

Kolorowy świat- to miejsce przyjazne dziecku, które czuje się u nas szczęśliwe, akceptowane i bezpieczne.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” jest całoroczną placówką, która zapewnia opiekę i wychowanie edukacyjne dzieciom w wieku 3-6 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-17.00.

Dla zainteresowanych osób opieką w dni inne niż robocze, oferujemy opiekę nad dzieckiem „na godziny”.

Do naszego punktu przyjmowane  są zarówno dzieci zamieszkujące na terenie miasta jak i gminy oraz gmin sąsiednich. Nasza placówka bowiem nie podlega rejonizacji.

Co nas wyróżnia:

  • bogaty program dydaktyczno-wychowawczy
  • wysoki poziom nauczania i wychowania
  • wykwalifikowana, kompetentna i kreatywna kadra pedagogiczna
  • dbałość o wszechstronny rozwój dzieci
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków
  • opieka psychologiczna i logopedyczna
  • interesujące zajęcia dodatkowe
  • wspólne warsztaty dla rodziców i dzieci
  • organizowanie urodzin dla każdego dziecka
  • wyjazdy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, uroczystości okolicznościowe, występy artystyczne dzieci

Kadrę przedszkola stanowią młode i kreatywne nauczycielki, wychodzące naprzeciw potrzebom, pragnieniom i zainteresowaniom każdego dziecka. Są to osoby, które posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi. Obok dyplomu ukończenia studiów wyższych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi oraz dodatkowe kwalifikacje rozszerzające ofertę pracy przedszkola.

Punkt przedszkolny „Kolorowy Świat” obok realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez MEN, prowadzi także programy dodatkowe, w formie zajęć dodatkowych i warsztatów integracyjnych dla rodziców i dzieci. Wszystkie programy realizowane w naszym punkcie są autorskie, opracowane przez nauczycielki przedszkola. Realizowane programy umożliwiają wspomaganie rozwoju, sprawności psycho-fizycznej, twórczej aktywności oraz rozwijanie talentów i uzdolnień.