Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 07:00:00
Grupa 1

  Dzień dobry

   

  16.04.2021  (piątek)

   

  Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

   

  Temat dnia : MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

   

  PRZEBIEG DNIA

   

  1. I.        ZAJĘCIA PORANNE

   

  • Burza mózgów: W mojej miejscowości.

  Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: W mojej miejscowości... Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć,

  np. W mojej miejscowości lubię/nie lubię...

   

  • Zabawa matematyczna Co najpierw? Co później?

  Rodzic prosi, aby dziecko spojrzało na to, co robi. Może to być np. podejście do lalek i wożenie lal­ki wózkiem, otworzenie książki i udawanie, że się ją czyta. Zadaniem dziecka jest określenie, co było wcześniej, a co później. Rodzic może opisywać swoje działania.

   

  • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy dla siebie mili.

  Rodzic prezentuje ukłon i pyta, czy jest to miły sposób powitania. Pokazuje także przybicie piątki, podanie ręki itp. i pyta, czy dziecku kojarzy się to w miły sposób. Następnie włącza nagranie znanej dziecku piosenki – wówczas dziecko spaceruje swobodnie po pokoju. Na przerwę w muzyce wita się z pozostały­mi domownikami w dowolnie wybrany, miły sposób.

   

  1. II.          ZAJĘCIA GŁÓWNE

   

  • Zabawa orientacyjno-porządkowa Moja miejscowość.

  Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Kiedy Rodzic klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszka, przedszkolak podskakuje, a kiedy wypowie inną nazwę – kuca.

   

  • Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko.

  Nasze podwórko to miejsce,

  które najlepiej znamy.

  Wszyscy,

  bez żadnych wyjątków,

  takie podwórko mamy!

  Nasze podwórko to teren

  najbardziej nam bliski na ziemi.

  W zimie śnieg na podwórku leży,

  a w lecie się trawa zieleni.

  Gdy słońce świeci na niebie,

  wesołe jest nasze podwórko,

  smutnieje zaś, gdy się zjawi

  pan deszcz

  z ponurą córką chmurką.

  Czasami z naszego podwórka,

  na którym się co dzień bawimy,

  widać wieże kopalni

  lub wielkiej huty kominy.

  I czy to będzie w Gliwicach,

  w Toruniu,

  w Łomży,

  czy w Krośnie,

  gdy spojrzysz na nasze podwórko,

  to stwierdzisz, że ono rośnie!

  Bo naszym podwórkiem nie jest

  to tylko, co jest blisko,

  ale i traktor w polu,

  i stadion,

  i lotnisko,

  i jakiś stary zamek,

  i lasy na pagórkach,

  i Wisła, która płynie

  środkiem Naszego Podwórka.

   

  • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
  • Ø Co to jest nasze podwórko?
  • Ø Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola?
  • Ø Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?
  • Ø Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?

   

  • Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości.

  Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dziecko, czy widzi, co on przedstawia. Następnie prosi, aby dziecko go opisało i powiedziało, dlaczego to znajduje się w herbie.

  Jest to dobry czas, aby przedstawić miejsco­wą legendę o Kutnie.

   

  v Karta pracy: układanie puzzli przedstawiających Kutno – 3latki

  Dziecko:

  - Opisuje obrazek przedstawiający miasto Kutno, w którym mieszka,

  - patrząc na wzór, próbuje ułożyć widok obrazka pociętego na 3–4 części,

          - prawidłowo ułożony obrazek przykleja na kartce w całości obok wzoru.

   

  v Karta pracy: układanie puzzli przedstawiających Kutno – 4latki

  Dziecko:

  - Opisuje obrazek przedstawiający miasto Kutno,

  - mówi jego nazwę,

  - patrząc na wzór, próbuje ułożyć widok obrazka pociętego na 5–6 części,

          - prawidłowo ułożony obrazek przykleja na kartce w całości obok wzoru.

                           

  • Zabawa językowa Co widzisz wokół siebie?

  Rodzic prosi, aby dziecko usiadło w różnych miejscach w pokoju, aby się rozejrzało wokół siebie i powiedziało, co wi­dzi. Zadanie można utrudnić, jeśli powiemy

  np. Co widzisz, kiedy spojrzysz w górę, w dół itp.?

   

  • Zabawa ruchowa Podaj do mnie.

  Rodzic prosi, aby dziecko stanęło po drugiej stronie pokoju. Następnie podają sobie piłkę w wybrany sposób, np. ko­piąc lekko nogą, rzucając lub turlając do siebie.

   

  1. III.       ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

   

  • Quiz dydaktyczny Moja miejscowość/mój region.

  Dziecko potwierdza prawdziwość zdań/informacji przez głośne wypowiedzenie słowa Tak, a nie­prawdę poprzez głośne wypowiedzenie słowa Nie.

  Rodzic modyfikuje zdania zgodnie z zamieszkiwanym przez dziecko regionem/zamieszkiwaną miejscowością.

  Zamieszczone informacje dotyczą Kutna.

  1. Rzeka, która przepływa przez nasze miasto, to….. (OCHNIA)
  2. Osoba, która rządzi naszym miastem, to….. (PREZYNENT)
  3. Herbem naszego miasta są….. (DWA LWY)

   

  1. Deptak w naszym mieście to ul. …. (KRÓLEWSKA)
  2. Zabytkowy i najstarszy kościół w mieście to….. (KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA)
  3. Gdzie znajduje się Willa dra Antoniego Toczewskiego….. (URZĄD STANU CYWILNEGO)
  4. Co znaczy skrót KDK (KUTNOWSKI DOM KULTURY)

   

  • Śpiewanie piosenki Przepraszam, dziękuję.

  Dziecko głośno i wy­raźnie śpiewa poznaną piosenkę.

   

   

   

  Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 06:53:18
  Grupa 1

   Dzień dobry

    

   15.04.2021  (czwartek)

    Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

    Temat dnia : Najpiękniejszy dom

    PRZEBIEG DNIA

    ZAJĘCIA PORANNE

   1.Zabawa matematyczna- Liczenie schodów.

   Klocki lego.

    Dzieci, zgodnie z instrukcją Rodzica układają klocki schodkowo, wskazują palcem kolejne klocki i je liczą: pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty (lub w zakresie swoich możliwości). Możemy zabawę przenieść na prawdziwe schody.

   2.Zabawa matematyczna- Liczenie pięter.

   Klocki: lego lub drewniane.

   Dzieci układają fundament – parter dla wieży – a następnie budują wieżę z kolorowych klocków. Licząc piętra, używają liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte.

   ZAJĘCIA GŁÓWNE

   ZAJĘCIA I

   1.Rozmowa z dziećmi na temat: Do czego są potrzebne klucze?

   Różne klucze do drzwi.

   Dzieci oglądają różne klucze i zastanawiają się, do czego są potrzebne, np.: do otwierania i zamykania drzwi mieszkania, domu lub garażu, do kłódki, do samochodu, do zapięcia rowerowego, walizki itp.

   2.Zabawa- Różne zamknięcia.

    Makieta do manipulowania – z różnymi zamkami, kłódkami, skoblami, zasuwkami, haczykami oraz z rzepami, suwakami, guzikami, sznurowadłami; przedmioty, które mają zamknięcia, np.: skrzyneczki, kuferki, zapięcia rowerowe, kłódki itp.

   Dzieci ćwiczą otwieranie i zamykanie, manipulują, dopasowują klucze, zamykają i otwierają zamki w sali itp.

   3.Zabawa plastyczna- Klucz do domu.

    Glina lub masa solna albo plastelina, wałek do ciasta, różne klucze.

   Dzieci wykonują odciski różnych kluczy w rozwałkowanym kawałku gliny, masy solnej, plasteliny, ciasto liny itp.

   4. Zabawa z elementem szukania – Znajdź klucze.

    Pęk kluczy.

   Dzieci odchodzi na chwilę z pokoju, a Rodzice ustalają, gdzie schować pęk kluczy. Szukający kieruje się podpowiedziami Rodziców, którzy dają wskazówki doprowadzające do kluczy, np. ciepło, zimno, cieplej, mróz, gorąco, parzy.

   ZAJĘCIA GŁÓWNE

   Zajęcia 2

   1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę

   Rodzic  rozdaje dzieciom lusterka. Demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

    • W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dzieci unoszą język do góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami.

   • Samochody – dzieci naśladują jazdę samochodem: czubek języka przesuwają po podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch.

   • Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dzieci wykonują ruch językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody.

   • Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole.

    • Konik – dzieci naśladują stukot kopyt konia: odbijają język od podniebienia, jednocześnie rozciągając, a następnie ściągają wargi w dziobek.

    • Krowa – dzieci naśladują ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę.

   • Traktor jeździ w koło po polu – dzieci unoszą czubek języka na górną wargę i wykonują koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze

   2. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski d.

   Lusterko dla każdego dziecka. Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski d. Prezentuje głoskę d przy szeroko otwartej jamie ustnej, tak aby dzieci widziały pracę języka. Dzieci powtarzają za Rodzicem głoskę d, kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarzają sylaby: da, do, de, du, dy. Głoska d jest głoską przedniojęzykowo-zębową, powstaje przez uniesienie czubka języka za górne zęby, gdzie następuje zwarcie go z podniebieniem i lekkie opuszczenie w dół.

   3.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”.

    Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Powtarza wiersz, a dzieci – fragment tekstu:

   Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!

   Ile bloków stoi w mieście!

   Jedne duże, inne małe.

   Ten jest żółty,

   tamten szary,

   a te obok – całkiem białe.

   Mkną ulicą samochody;

   wszędzie pełno zakamarków.

   By odpocząć od hałasu,

   zawsze można iść do parku.

   Da, do, du, da, do, da,

   W  pięknym domu mieszkam ja!

   Na wsi domów jest niewiele;

   spokój zwykle tam panuje.

   Za dnia słychać śpiew skowronka,

   nocą sowa pohukuje.

    Czasem piesek przerwie ciszę,

   kiedy biega po ogrodzie.

   Kogut pieje,

   krowa muczy,

   kaczka kwacze gdzieś na wodzie.

   Da, do, du, da, do, da,

   w pięknym domu mieszkam ja!

   Czy to miasto, czy też wioska,

   wielkie bloki, małe domy,

   najważniejsze, by prócz domu

   mieć rodzinę i znajomych!

    Da, do, du, da, do, da,

   w pięknym domu mieszkam ja!

   4.Ćwiczenia oddechowe- Idziemy do przedszkola.

   Słomka dla każdego dziecka, piłeczki pingpongowe.

   Każde dziecko ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie (drogą do przedszkola) za pomocą słomki. Rodzic przypomina o prawidłowym torze oddechowym. Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami przez słomkę, kierując piłkę

   5.Spacer po najbliższej okolicy. Oglądanie domów, porównywanie ich wielkości, kształtów, liczby pięter.

   ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

   1.Ćwiczenia językowe Lubię mój dom, bo…

   Każde  dziecko kończy zdanie: Lubię mój dom, bo….

   2. Nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”.

   Rodzic kilkakrotnie recytuje ostatnią zwrotkę wiersza, a dzieci ją powtarzają. Rodzic zwraca uwagę na fakt, że ważniejsze od tego, w jakim domu mieszkamy, jest to, aby w tym domu panowały miłość i zgoda.

    Czy to miasto,

   czy też wioska,

   wielkie bloki,

   małe domy,

    najważniejsze,

   by prócz domu

   mieć rodzinę i znajomych!

   3.Nauka III zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję

   3. A kiedy z kolegami

    wesoło spędzasz czas,

   to możesz do zabawy

   też zaprosić nas.

   Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 11:12:09
   Grupa 1

    Dzień dobry

     

    14.04.2021  (środa)

     

    Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

     

    Temat dnia : DOMY I DOMKI

     

    PRZEBIEG DNIA

     

    1. I.          ZAJĘCIA PORANNE

     

    • Zabawa popularna „Maszerują dzieci drogą”.
     Treść zabawy:                                         Dzieci:
     Maszerują dzieci drogą,          - maszerują w miejscu,
     raz, dwa, trzy!                           - wyklaskują rytmicznie,
     Lewą nogą, prawą nogą
     ,        - wystawiają do boku lewą nogę
     raz, dwa, trzy!                               i prawą nogę,
     A nad drogą słonko                
        - wyklaskują rytmicznie,
     świeci                                            -
     wznoszą obie ręce wysoko w górę,
     i uśmiecha się do dzieci
     ,            - obracają się wokół własnej osi,
     raz, dwa, raz, dwa, trzy!          - wyklaskują rytmicznie.

     

    Link do piosenki znajduje się poniżej:

    https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs

     

    • Nauka I zwrotki piosenki „Przepraszam, dziękuję”.

    Rodzic rozmawia z dzieckiem o roli magicznych słów w codziennych kontaktach między ludźmi. Dziecko po­daj przykłady sytuacji, w których powinno się użyć słów: przepraszam, dziękuję, proszę.

    Dziecko powtarza słowa I zwrotki piosenki za Rodzicem, zwrotkę śpiewa z wyklaskiwaniem rytmu, a podczas refrenu porusza się po kole.

     

    • Zabawa plastyczna „Dorysuj brakujące elementy”

    Rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z brakującymi ele­mentami.

    Dziecko kończy rysować zgodnie z poleceniami Rodzica.

    • Pomiędzy oknami dorysuj drzwi.
    • Na dachu dorysuj komin.
    • Przed domem narysuj chodnik.
    • Obok domu dorysuj drzewo.
    • Nad domem – słońce.
    • Nad kominem - dym.
     • Zabawa z elementem szukania – „Znajdź klucze”.
      Do zabawy będzie potrzebny pęk kluczy.
      Dziecko wychodzi na chwilę z pokoju. Rodzic chowa pęk kluczy i podpowiada gdzie one mogą być dając wskazówki doprowadzające do nich, np. ciepło, zimno, cieplej, mróz, gorąco, parzy.

     

    • Zabawa plastyczna „Klucz do domu”.
     Będzie potrzebna dowolna masa plastyczna (glina, plastelina, masa solna), wałek do ciasta, różne klucze.
     Dziecko wykonuje odcisk różnych kluczy w rozwałkowanym kawałku masy plastycznej.

     

    1. II.            ZAJĘCIA GŁÓWNE

     

     

    • Zabawa dydaktyczna „Numerowanie domów”.

    Zadaniem dzieci jest liczenie domów, a następnie numerowanie ich za pomocą kół (w zakresie ich umiejętności).

     

    • Utrwalanie adresu zamieszkania ,,Mój adres”.

    Dzieci proszą rodziców, aby przypomnieli dzieciom dokładny adres zamieszkania. Dzieci uczą się go na pamięć.

     

     

    v Karta pracy W pięknym domu mieszkam ja!” – 3latki

    Dziecko:

                            - Mówi co znajduje się na obrazku i wskazuje palcem,

                            - rysuje po śladzie w odpowiednim kolorze kredki,

                            - koloruje dom według wzoru po lewej stronie kartki.

     

    v Karta pracy „Kolorowa Matematyka” – 4latki

    Dziecko:

                            - Mówi co znajduje się na obrazku,

                            - wskazuje dom na obrazku, słońce i chmury,

                            - pokazuje, które kolory musi użyć do pomalowania,

                            - liczy prawidłowo od 1 do 5,

                            - dopasowuje kolor według odpowiedniego numeru

                            (np. 5 to kolor niebieski a 1 to kolor żółty).

     

    • Zabawa „Odczaruje mnie grzeczne słowo”.

    Dzieci spaceruje z woreczkami na głowie. Gdy woreczek upadnie, wtedy dziecko jest zaczarowane – staje nieruchomo. Rodzic, pełniący rolę wróżki, może go odczarować – podaje woreczek, mówiąc słowo proszę, a odczarowane dziecko odpowiada: dziękuję i ponownie włącza się do zabawy.

     

    • Ćwiczenia oddechowe „Idziemy do przedszkola”.
     Będziemy potrzebować: słomki dla dziecka, piłeczka pingpongowa.
     Dziecko ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie(drogą do przedszkola) za pomocą słomki. Rodzic przypomina o prawidłowym torze oddechowym. Dzieci wciąga powietrze nosem, a wypuszcza ustami przez słomkę, kierując piłeczką.

     

    1. III.        ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

     

     

    • Zabawa dydaktyczna Od najmniejszego do największego.

    Rodzic daje dziecku sylwety domów różniących się wielkością i prosi, by dziecko wskazało:

    • Ø najmniejszy dom,
    • Ø największy dom.

     

    • Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały.

    Dla dziecka: zestaw trzech papierowych domków różnej wielkości, kartka, klej.

    Dziecko układa domki rosnąco (od najmniejszego do największego), a następnie malejąco (od naj­większego do najmniejszego) i przykleja je na kartce.

    Głośno nazywają domki: duży, średni, mały.

     

    • Zamiana rytmu obrazkowego na ruchowy.

    Dziecko układa obok siebie prace, które tworzą rytm. Rodzic prosi o przedstawienie tego rytmu ruchem, to znaczy dziecko, ustawia się pod ścianą, przyjmuje rolę wyznaczoną przez Rodzica:

    ü duży dom – dziecko z wysoko uniesionymi rękami,

    ü średni dom – dziecko w postawie wyprostowanej,

    ü mały dom – dziecko w przysiadzie itd.

     

    • Nauka II zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję

    Dziecko przypomina zasady właściwego zachowywania się podczas spożywania posiłków i podaje przykłady nieodpowiedniego zachowania się przy stole. Razem z rodzicem rytmizuje słowa kolejnych wer­sów drugiej zwrotki piosenki (z rapowaniem).

     

     

    Dodał: anna Data: 12/04/2021 - 03:38:20
    Grupa 1

     Dzień dobry

      

     13.04.2021  (wtorek)

      Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

      Temat dnia : Jesteśmy uprzejmi wobec innych

      PRZEBIEG DNIA

      ZAJĘCIA PORANNE

     1.Ćwiczenia słuchowe- Co słychać wokół nas?

     Rodzic prosi, aby dzieci przez chwilę były bardzo cicho i uważnie słuchały odgłosów wokół. Jeśli ich nie ma (lub są niewyraźne), Rodzic może sam je stworzyć (np. postukać w podłogę). Następnie dzieci opowiadają, co słyszały.

     2.Zabawa popularna -Nie chcę cię znać (melodia popularna).

     Nie chcę cię,

     nie chcę cię,

     nie chcę cię znać!

      Chodź do mnie,

     chodź do mnie,

     rączkę mi daj. Jedną mi daj,

     drugą mi daj

     i już się na mnie nie gniewaj.

     Dzieci wraz z Rodzicem stają przodem do siebie, wykonują gest machania na pożegnanie i oddalają się od siebie. Następnie przywołują się gestem i zbliżają do siebie. Podają sobie najpierw jedną rękę, następnie drugą i obracają się w kole.

     3.Zabawa orientacyjno-porządkowa- Moja miejscowość.

     Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Kiedy Rodzic klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszkają, przedszkolaki podskakują, a kiedy wypowie inną nazwę – kucają

     ZAJĘCIA GŁÓWNE

     Zajęcia I

     1.Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Przepraszam, dziękuję (sł. i muz. B. Forma).

     1. Przepraszam i dziękuję,

      magiczne słowa znam

     i jeszcze słowo:

      proszę przypominam wam.

      Ref.: Dobre wychowanie

     to jest ważna sprawa,

      grzeczny bądź i miły,

     taka moja rada.

     2. Pamiętać zawsze musisz,

      gdy obiad smaczny jesz,

     że mlaskać nie wypada,

     dobrze o tym wiesz.

      Ref.: Dobre wychowanie…

     3. A kiedy z kolegami

     wesoło spędzasz czas,

      to możesz do zabawy

     też zaprosić nas.

     Ref.: Dobre wychowanie…

     2.Rozmowa na podstawie tekstu piosenki.

     − Jakie magiczne słowa są wymienione w piosence?

      − Dlaczego te słowa są magiczne?

      − Dlaczego nie wolno mlaskać przy obiedzie?

     − W jaki sposób można zaprosić kogoś do zabawy?

      − Co to jest dobre wychowanie?

     3. Nauka refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję.

     Rodzic mówi słowa refrenu, a dzieci za nim powtarzają. Następnie wspólnie z Rodzicem mówią słowa refrenu. Potem Rodzic włącza nagranie utworu. Podczas zwrotek dzieci słuchają i kołyszą się. Podczas refrenu Rodzic zatrzymuje nagranie, a dzieci śpiewają refren.

     4.Ćwiczenia warg.

     Kiedy Rodzic podaje przykład właściwego zachowania się wobec drugiej osoby (np. podanie chusteczki, kiedy ktoś płacze) – dzieci szeroko rozchylają usta, pokazując zęby. Kiedy Rodzic poda przykład niewłaściwego zachowania (np. dokuczanie koledze), dzieci tworzą dziobek

     Zajęcia II

     1.Zabawa badawcza- Co jest słodkie, a co słone?

     Dwie szklanki z ciepłą wodą, dwie łyżeczki, sól, cukier.

     Dzieci wsypują produkty do kolejnych szklanek i mieszają je łyżeczkami. Rodzic pyta o to, dlaczego ich zdaniem cukier i sól zniknęły. Dzieci próbują powstałych roztworów, określając ich smak

     2.Zabawa- Kto tu mieszka?

     Worek z ziemią.

      Rodzic pokazuje dzieciom przyniesiony worek i pyta, co się w nim znajduje. Po odpowiedzi zadaje kolejne pytanie: Jakie zwierzęta mieszkają w ziemi?

     3.Zabawa badawcza- Powietrze jest bardzo ważne.

     Dwa słoiki różnej wielkości, dwie małe świeczki (typu tealight), dwa talerzyki, zapałki/zapalniczka.

     Rodzic stawia świeczki na talerzykach i podpala ich knoty. Następnie przykrywa je słoikami i wspólnie z dziećmi obserwuje, gdzie świeczka zgaśnie szybciej. Dzieci mogą podać swoje wnioski. Rodzic może wytłumaczyć, że tam, gdzie był mniejszy słoik, było mniej tlenu, a w większym słoiku było go więcej.

     4.Zabawa językowa- Jaki jest ogień?

     Świeczka, zapałki/zapalniczka.

     Rodzic podpala knot świeczki i stawia ją w bezpiecznej odległości od dzieci. Zadaje pytanie: Jaki jest ogień? Słucha wypowiedzi dzieci.

     5.Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

     Wyjście na wiosenny spacer w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Dzieci mają  za zadanie zaobserwować zmieniającą się przyrodę np. czy rosną już kwiaty, czy przyleciały już ptaki, czy w ogrodzie, parku jest porządek.

     ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

     1.Praca plastyczna- Kwiatek.

     Dla każdego dziecka: kartka, kredki.

     Rodzic prosi, aby dzieci narysowały kwiatek dla bliskiej osoby (np.: koleżanki, kolegi, mamy, taty). Przypomina również, jaki zwrot grzecznościowy jest stosowany podczas wręczania prezentu.

     2.Zabawa logopedyczna- Mów tak jak ja.

     Rodzic wydaje różne dźwięki, z różnym natężeniem i różną intonacją (np. la-la-la, la-mi-la), a dzieci powtarzają je w ten sam sposób.

     2. Utrwalanie refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję.

      

      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy