Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 06:52:26
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 16.04.2021r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

   

  Grupa: III (5 i 6 –latki)

   

  Temat dnia: ,,Wiosenne prace na wsi’’

   

  Czas trwania: 45 minut

   

  Pomoce dydaktyczne:

  Karty pracy, tamburyn, obrazki narzędzi ogrodniczych, gazety, gwizdek, wyprawka, kredki.

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  • wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

  • rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich zastosowanie,

  • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

   

  Przebieg zajęć głównych:

   

  Zajęcia 1. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi.

   

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 10.

  Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za

  prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

   

  Pole

  Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie,

  a następnie siew i sadzenie roślin.

  − Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

  − Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

   

  Sad

  W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

  − Dlaczego są wykonywane takie prace?

   

  Zwierzęta wiejskie

  Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone

  kilka razy dziennie.

  − Czy praca rolnika jest łatwa?

   

  Zabawa bieżna – Koniki.

  Pomoce: tamburyn.

  Dziecko jest konikiem. Porusza się przy akompaniamencie tamburynu w rytmie ósemek.

  Podczas przerwy w grze zatrzymuje się i kopie: raz prawym, raz lewym kopytkiem, podczas

  biegu kląska językiem, podczas kopania rży: iiihahaha.

   

   

  •• Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych.

  Pomoce: obrazki narzędzi ogrodniczych.

  Dziecko ogląda obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Dzieli ich nazwy na sylaby (5-latki) i, wybranych, na głoski (6-latki).

  (Nie dzielimy na głoski nazw: konewka, widły, grabie). Określa, do czego służą kolejne

  narzędzia.

   

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 11.

  Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie z Rodzicem lub samodzielnie ich nazw. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

   

  Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16.

  Pomoce: gazety, tamburyn, gwizdek.

  Część wstępna.

  •• Czynności organizacyjno-porządkowe.

  Dziecko wchodzi do pokoju i porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi

  gazetami. Na polecenie Rodzica zatrzymuje się i podnosi gazetę.

  •• Zabawa ożywiająca.

  Dziecko biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na

  mocne uderzenie w tamburyn i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmując dowolną

  pozycję – chroni się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

  Część główna.

  •• Staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

  •• Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy

  zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca

  do pozycji wyjściowej.

  •• W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach,

  skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.

  •• Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego

  •• W staniu, rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez rulonik, wytrzymuje

  w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).

  •• Odtwarzanie figur geometrycznych.

  Dziecko biega w różnych kierunkach, na sygnał (jeden gwizdek) bierze gazety układa z nich 3 ruloniki  i układa je w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt

  •• Ugniata gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzuca kulkami i chwyta je w miejscu,

  w chodzie, w biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem

  wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

  •• W leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz, jednorącz.

  Część końcowa.

  •• Ćwiczenia korektywne i uspokajające.

  Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

  • W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

  • W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulkę położoną między stopami – podrzuca

  kulkę stopami, chwyta rękami.

  • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje

  wdech nosem i próbuje zdmuchiwać kulkę z dłoni.

  •• Czynności porządkowe: odkłada kulkę na wyznaczone miejsce, omawia zajęcia. Rodzic ocenia aktywność i inicjatywę twórczą dziecka

   

  Zajęcia 3

   

  5-latek:

  •• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia,                  s. 70–71.

  • Rysowanie po śladach.

  • Kolorowanie rysunków.

   

  6-latek:

  •• Ćwiczenia w czytaniu.

  Pomoce:  karta G: zdjęcia: grabi, wideł, motyki, sekatora, łopaty, karta N: podpisy do zdjęć.

  Dziecko dobiera nazwy do obrazków narzędzi ogrodniczych.

   

   

  Wszyscy:

  Kolorowanie rysunku Praca w ogrodzie.

  Pomoce: wyprawka, karta M, kolorowanka Praca w ogrodzie, kredki.

  Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 06:51:44
  Grupa 3

   Scenariusz zajęć online dla grupy III – 15.04.2021r.

    

   Opracowała: mgr Justyna Anielak

    

   Grupa: III (5 i 6 –latki)

    

   Temat dnia: ,,Makieta wiejskiego podwórka’’

    

   Czas trwania: 45 minut

    

   Pomoce dydaktyczne:

   pięć obręczy, obrazki: kury, owcy, krowy, pszczół, gęsi, jajek, miodu, jogurtu, sera, wełny, pióra, poduszki, produkty pochodzące od zwierząt, apaszka, obrazki domów zwierząt: budy, ula, stajni, obory, obrazki zwierząt: koni, krów, pszczół, psów, tamburyn, kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, prostokątny kawałek styropianu, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki.

    

    

   Przewidywane osiągnięcia:

   Dziecko:

   • wymienia produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka,

   • rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka,

   • wspólnie wykonuje makietę wiejskiego podwórka,

   • wykonuje pracę wspólnie z Rodzicem.

    

   Przebieg zajęć głównych:

    

   Zajęcia 1. Po co hodujemy zwierzęta – ćwiczenia i zabawy.

    

   •• Zabawa Co nam dają zwierzęta?

   Pomoce: pięć obręczy, obrazki: kury, owcy, krowy, pszczół, gęsi, jajek, miodu, jogurtu, sera, wełny, pióra, poduszki.

   Rodzic  układa na dywanie pięć obręczy, w każdej z nich umieszcza zasłonięty obrazek zwierzęcia z wiejskiego podwórka (kury, owcy, krowy, gęsi, pszczół). Podchodzi z dzieckiem do poszczególnych obręczy i odsłania obrazki. Dziecko nazywa przedstawione na nich zwierzęta i zastanawia się, co one dają człowiekowi. Rodzic pokazuje drugą grupę obrazków (jajka, miód, mleko, jogurt, ser, wełna, pióra, poduszka). Dziecko nazywa produkty pochodzące od zwierząt i umieszczają obrazki w obręczach, przy zdjęciach odpowiednich zwierząt.

    

   •• Zabawa Smakujemy i dotykamy.

   Pomoce: produkty pochodzące od zwierząt, apaszka.

   Rodzic  pokazuje dziecku produkty, które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, jogurt, miód,

   mleko, wełna, pióra. Następnie dziecko ma zasłonięte oczy, a Rodzic podaje

   do spróbowania lub dotknięcia wybrany produkt. Dziecko podaje nazwy produktów, a po

   odsłonięciu oczu nazywa zwierzęta, od których te produkty pochodzą, i wskazuje je na

   obrazkach (ćwiczenie poprzednie).

    

    

   •• Burza mózgów – Co można zrobić z tych produktów?

   Rodzic  podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dziecko mówi, do zrobienia czego można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka… mleko – ser, budyń, jogurt… , pióra – poduszka, pierzyna… wełna – szalik, sweter, czapka…

    

    

   Zabawa ruchowa – Gdzie kto mieszka.

   Pomoce: obrazki domów zwierząt: budy, ula, stajni, obory, obrazki zwierząt: koni, krów, pszczół, psów, tamburyn.

   Rodzic odsłania, umieszczone w różnych miejscach pokoju, obrazki domów zwierząt. Rodzic

   daje dziecku obrazki zwierząt. Dziecko porusza  się po pokoju przy dźwiękach tamburynu,

   naśladując sposób poruszania się wybranego przez siebie zwierzęcia (znajdującego się na obrazku). Na przerwę w grze odszukuje dom zwierzęcia, którym jest, i siada w jego pobliżu; przypominają, jak ten dom się nazywa. Potem bierze kolejny obrazek i zabawa trwa dalej.

    

   Zajęcia 2. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka.

    

   •• Omówienie przez dziecko wyglądu wiejskiego podwórka.

   − Jakie budynki powinny się tam znaleźć?

   − Jakie zwierzęta tam spotkamy?

    

   •• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

   Pomoce: kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, prostokątny kawałek styropianu, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki.

   • Dziecko wycina z kolorowych czasopism obrazki/zdjęcia zwierząt, które można spotkać na

   wiejskim podwórku (lub je rysuje).

   • Dziecko przykleja obrazki/zdjęcia na tekturkach i umocowuje je plasteliną do tekturowych

   podstawek.

   • Rodzic przygotowuje prostokątny kawałek styropianu (0,5 m x 1 m), maluje go zieloną farbą z dodatkiem mąki ziemniaczanej.

   • Dziecko okleja pudełka kolorowym papierem – otrzymuje zabudowania gospodarcze,

   dom gospodarza.

   • Wspólne komponowanie makiety na styropianie, ozdabianie elementami wykonanymi

   z bibuły (np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot).

   •• Wykonanie pracy.

   •• Oglądanie makiety, nazywanie zabudowań, zwierząt.

   •• Umieszczenie makiety w kąciku dziecka.

   •• Porządkowanie miejsc pracy.

    

   Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 11:07:23
   Grupa 3

    Scenariusz zajęć online dla grupy III – 14.04.2021r.

     

    Opracowała: mgr Justyna Anielak

     

    Grupa: III (5 i 6 –latki)

     

    Temat dnia: ,,Na podwórku”

     

    Czas trwania: 45 minut

     

    Pomoce dydaktyczne:

    Dowolne instrumenty muzyczne, tamburyn, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka.

     

    Przewidywane osiągnięcia:

    Dziecko:

    • reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały,

    • stosuje różne metrum podczas rytmizowania tekstu,

    • maluje sceny realne,

    • stosuje nową technikę – malowania na porowatym podłożu.

     

    Przebieg zajęć głównych:

     

    Zajęcia 1

    •• Karta pracy, cz. 4, s. 9.

    Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich

    śladami. Czytanie z Rodzicem (lub samodzielnie) nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach.

     

    Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Na podwórku.

    •• Ćwiczenia aparatu ruchu.

    Pomoce: dowolny instrument muzyczny.

    W rytmie akompaniamentu na wybranym instrumencie dziecko maszeruje za Rodzicem, przeskakuje z nogi na nogę, wykonuje cwał boczny, chód na piętach, zatrzymuje się na hasło: Stop, podskakuje obunóż. Maszeruje z równoczesnym taktowaniem na 2/4, w rytmie piosenki

    Na podwórku.

     

    •• Instrumentacja piosenki Na podwórku (można wykorzystać dowolne instrumenty muzyczne, które można zrobić z dzieckiem)

     

    Zwrotka I

    Na podwórku na wsi   (Dziecko gra na  bębenku w rytm ćwierćnut)                               

    jest mieszkańców tyle,

    że aż gospodyni   (Dziecko gra na marakasach w rytm ćwierćnut)

    trudno zliczyć ile.

      

    Ref.: Kury, gęsi i perliczki,( dziecko gra na trójkątach – tremolo)

              i indyki, i indyczki.( dziecko gra na drewienkach, w rytmie ósemek)

             Jest tu kwoka z kurczętami,( dziecko gra na marakasach – tremolo)

             mama kaczka z kaczętami.(dziecko gra  na kastanietach, w rytmie ósemek)

             Piękny kogut Kukuryk (dziecko gra na pudełku akustycznym, w rytmie ćwierćnut)

             i kot Mruczek, (dziecko gra na czynelach)

            i pies Bryś.(dziecko gra na bębenku)

            Więc od rana słychać wszędzie: (dziecko gra na trójkątach – tremolo)

             kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,( dziecko gra  na drewienkach, w rytmie ósemek)

            hau, hau, (dwa uderzenia w bębenek)

    miau, miau, (na czynelach)

    gul, gul, gul – (na kastanietach,)

            podwórkowy chór.(wszystkie razem)

    II zwrotka

    Koń kasztanek w stajni, (dziecko gra na drewienkach, w rytmie ósemek)

    a w oborze krowa, (dziecko gra na tamburynie, w rytmie ósemek)

    tam w zagrodzie owce (dziecko gra na kastanietach, w rytmie ćwierćnut)

    i brodata koza.( dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

               Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

    III zwrotka

     A tu są króliki: (dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

    i duże, i małe, (dziecko gra na czynelach)

    łaciate i szare, (dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

    i czarne, i białe. (dziecko gra na czynelach)

               Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

    Piosenki szukamy na stronie:

    https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs

     

    •• Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki.

    Dziecko słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje Rodzic.

    Powtarza kilka razy za Rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez Rodzica rytmie. Rodzic  recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty.

    Dziecko recytuje, równocześnie wykonując ustalone gesty:

     

    1. 1.      Lubi głośno gdakać,

    kiedy zniesie jajko.

    Każdy wie, że jest stałą

    kurnika mieszkanką.

    (kura)

    (dziecko naprzemiennie klaszcze, uderzając w swoje kolana przez całą zagadkę)

     

    1. 2.      Zakręcony ogonek,

    śmieszny ryjek ma

    „Chrum, chrum – głośno woła –

    kto jedzenie da?”

    (świnka)

    (dziecko wykonuje naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi o podłogę, cztery razy klaszcze przez całą zagadkę)

     

    1. 3.      Na przykład łaciate, (dziecko przechodzi do pozycji stojącej)

    w oborze mieszkają. (dziecko wykonuje cztery uderzenia o kolana)

    Pasą się na łąkach, (dziecko wykonuje obrót wokół siebie)

    zdrowe mleko dają. (dziecko wykonuje cztery klaśnięcia)

    (krowy)

     

    1. 4.      Nie pieje, nie gdacze, (dziecko maszeruje w miejscu)

    tylko głośno kwacze.

    Po stawie pływa. (dziecko wykonuje ruchy naśladujące pływanie)

    Jak się nazywa?

    (kaczka)

     

     

    Zadanie wymaga wcześniejszych ćwiczeń.

     

     

    Zabawa wyrabiająca szybki refleks – Zwierzęta i gospodarz.

    Pomoce: tamburyn.

    Rodzic  wyznacza linię, na której dziecko – zwierzę z wiejskiej zagrody – ustawia się podczas

    przerwy w muzyce. Gospodarz zajmuje miejsce pod ścianą, tyłem do linii.

    Dziecko swobodnie maszeruje w określonym kierunku, w rytmie tamburynu. Naśladuje dowolne zwierzę mieszkające w wiejskiej zagrodzie. Na sygnał, głośny dźwięk tamburynu,

    przechodzi na wyznaczoną linię. Gospodarz, odwrócony tyłem do dziecka, wypowiada słowa:

    Raz, dwa, trzy, gospodarz patrzy. Dziecko idzie dużymi krokami w jego stronę. Kiedy gospodarz się odwróci, zatrzymuje się, pozostając w bezruchu.

    Gospodarz chodzi i obserwuje, czy dziecko się nie rusza. Jeśli się poruszy, wraca

    na wyznaczoną linię.

     

     

     

    Zajęcia 2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym podłożu.

    •• Podział nazw zwierząt na sylaby lub na głoski.

    Pomoce: zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka (kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, koza)

    Rodzic przygotował zdjęcia/obrazki zwierząt. Dziecko je losuje. Nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Dzieli ich nazwy na sylaby (5-latki) lub na głoski (6-latki).

     

    •• Zabawa Co to za zwierzę?

    Określanie przez  dziecko cech danego zwierzęcia, bez podawania jego nazwy. Odgadywanie

    nazw zwierząt przez Rodzica. Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę. (gęś) To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies)

     

    •• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

    Pomoce: kartka, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.

    • Przyklejanie na kartkach pogniecionych białych serwetek, wypełnianie nimi całej powierzchni kartki.

    • Malowanie farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierząt wybranych przez

    dziecko

    • Malowanie tła farbą w jasnym kolorze.

    • Wykonanie pracy przez dziecko

    • Oglądanie powstałej pracy: rozpoznawanie i nazywanie przedstawionych na nich zwierząt.

    Wypowiedź autora, dlaczego właśnie te zwierzęta znalazły się na jego obrazku.

    • Porządkowanie miejsca pracy.

     

     

    Zajęcia 3:

    5-latek:

    •• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69.

    Rysowanie drogi kury do kurcząt.

    6-latek:

    ••Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 69.

    Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich liczb.

    Dodał: anna Data: 12/04/2021 - 02:44:39
    Grupa 3

     Scenariusz zajęć online dla grupy III – 13.04.2021r.

      

     Opracowała: mgr Justyna Anielak

      

     Grupa: III (5 i 6 –latki)

      

     Temat dnia: ,,Tyle stóp, tyle kroków”

      

     Czas trwania: 45 minut

      

     Pomoce dydaktyczne:

     osiem skakanek w dwóch różnych kolorach, mały dywan, linijka, szarfa, gazety, tamburyn, gwizdek, karty pracy

      

     Przewidywane osiągnięcia:

     Dziecko:

     • dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości,

     • mierzy dywan stopa za stopą, krokami,

     • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

      

     Przebieg zajęć głównych:

     Zajęcia 1. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.

      

     •• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.

     Pomoce: osiem skakanek w dwóch różnych kolorach.

     Rodzic układa ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech skakanek w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta).

     • Dwie drogi równoległe.

     Rodzic pyta:

     − Czy obie drogi mają taką samą długość?

     Jedna z dróg zakręca.

     − Czy teraz drogi mają taką samą długość?

     − Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?

     Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.

     − Czy drogi mają taką samą długość?

     − Dlaczego tak uważacie?

     Jedna z dróg zakręca.

     − Czy drogi nadal mają taką samą długość?

     − Jak można udowodnić, że są tej samej długości?

     (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko przesunięte).

      

     •• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.

     Pomoce: mały dywan.

     Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy

     dotykają pięty drugiej stopy) i głośno liczy. To samo robi Rodzic.

     − Dlaczego wyszły nam rożne wyniki?

     − Czy nasze stopy są jednakowej długości?

      

      

      

      

     •• Mierzenie długości dywanu krokami.

     Pomoce: mały dywan.

     Dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. Rodzic robi to samo.

     − Dlaczego wyszły nam rożne wyniki?

     − Z czym jest związana długość naszych kroków? (Ze wzrostem).

      

     •• Pokaz linijki, miarki krawieckiej.

     Pomoce: linijka, mały dywan.

     Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu.

      

     •• Karta pracy, cz. 4, s. 7.

     Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.

     Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego

     kurczęcia, licząc od prawej strony.

      

     Zabawa bieżna Jaskółki

     Pomoce: szarfa

     Na ziemi leży szarfa. W  kółeczku (gniazdku) stoi dziecko (jaskółka). Na sygnał jaskółka wylatuje z gniazda i krąży w różnych kierunkach. Na zawołanie: Burza – jaskółka wraca do swojego gniazda.

      

     Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16.

     Pomoce: gazety, tamburyn, gwizdek.

     Część wstępna.

     •• Czynności organizacyjno-porządkowe.

     Dziecko wchodzi do pokoju i porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi

     gazetami. Na polecenie Rodzica zatrzymuje się i podnosi gazetę.

     •• Zabawa ożywiająca.

     Dziecko biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na

     mocne uderzenie w tamburyn i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmując dowolną

     pozycję – chroni się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

     Część główna.

     •• Staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

     •• Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy

     zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca

     do pozycji wyjściowej.

     •• W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach,

     skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.

     •• Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego

     •• W staniu, rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez rulonik, wytrzymuje

     w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).

     •• Odtwarzanie figur geometrycznych.

     Dziecko biega w różnych kierunkach, na sygnał (jeden gwizdek) bierze gazety układa z nich 3 ruloniki  i układa je w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt

     •• Ugniata gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzuca kulkami i chwyta je w miejscu,

     w chodzie, w biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem

     wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

     •• W leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz, jednorącz.

     Część końcowa.

     •• Ćwiczenia korektywne i uspokajające.

     Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

     • W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

     • W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulkę położoną między stopami – podrzuca

     kulkę stopami, chwyta rękami.

     • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje

     wdech nosem i próbuje zdmuchiwać kulkę z dłoni.

     •• Czynności porządkowe: odkłada kulkę na wyznaczone miejsce, omawia zajęcia. Rodzic ocenia aktywność i inicjatywę twórczą dziecka

      

     Zajęcia 3:

     Karta pracy, cz. 4, s. 8.

     Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam

     i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub

     samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy