Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 11:07:23
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 14.04.2021r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

   

  Grupa: III (5 i 6 –latki)

   

  Temat dnia: ,,Na podwórku”

   

  Czas trwania: 45 minut

   

  Pomoce dydaktyczne:

  Dowolne instrumenty muzyczne, tamburyn, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka.

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  • reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały,

  • stosuje różne metrum podczas rytmizowania tekstu,

  • maluje sceny realne,

  • stosuje nową technikę – malowania na porowatym podłożu.

   

  Przebieg zajęć głównych:

   

  Zajęcia 1

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 9.

  Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich

  śladami. Czytanie z Rodzicem (lub samodzielnie) nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach.

   

  Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Na podwórku.

  •• Ćwiczenia aparatu ruchu.

  Pomoce: dowolny instrument muzyczny.

  W rytmie akompaniamentu na wybranym instrumencie dziecko maszeruje za Rodzicem, przeskakuje z nogi na nogę, wykonuje cwał boczny, chód na piętach, zatrzymuje się na hasło: Stop, podskakuje obunóż. Maszeruje z równoczesnym taktowaniem na 2/4, w rytmie piosenki

  Na podwórku.

   

  •• Instrumentacja piosenki Na podwórku (można wykorzystać dowolne instrumenty muzyczne, które można zrobić z dzieckiem)

   

  Zwrotka I

  Na podwórku na wsi   (Dziecko gra na  bębenku w rytm ćwierćnut)                               

  jest mieszkańców tyle,

  że aż gospodyni   (Dziecko gra na marakasach w rytm ćwierćnut)

  trudno zliczyć ile.

    

  Ref.: Kury, gęsi i perliczki,( dziecko gra na trójkątach – tremolo)

            i indyki, i indyczki.( dziecko gra na drewienkach, w rytmie ósemek)

           Jest tu kwoka z kurczętami,( dziecko gra na marakasach – tremolo)

           mama kaczka z kaczętami.(dziecko gra  na kastanietach, w rytmie ósemek)

           Piękny kogut Kukuryk (dziecko gra na pudełku akustycznym, w rytmie ćwierćnut)

           i kot Mruczek, (dziecko gra na czynelach)

          i pies Bryś.(dziecko gra na bębenku)

          Więc od rana słychać wszędzie: (dziecko gra na trójkątach – tremolo)

           kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,( dziecko gra  na drewienkach, w rytmie ósemek)

          hau, hau, (dwa uderzenia w bębenek)

  miau, miau, (na czynelach)

  gul, gul, gul – (na kastanietach,)

          podwórkowy chór.(wszystkie razem)

  II zwrotka

  Koń kasztanek w stajni, (dziecko gra na drewienkach, w rytmie ósemek)

  a w oborze krowa, (dziecko gra na tamburynie, w rytmie ósemek)

  tam w zagrodzie owce (dziecko gra na kastanietach, w rytmie ćwierćnut)

  i brodata koza.( dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

             Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

  III zwrotka

   A tu są króliki: (dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

  i duże, i małe, (dziecko gra na czynelach)

  łaciate i szare, (dziecko gra na bębenku, w rytmie ćwierćnut)

  i czarne, i białe. (dziecko gra na czynelach)

             Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

  Piosenki szukamy na stronie:

  https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs

   

  •• Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki.

  Dziecko słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje Rodzic.

  Powtarza kilka razy za Rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez Rodzica rytmie. Rodzic  recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty.

  Dziecko recytuje, równocześnie wykonując ustalone gesty:

   

  1. 1.      Lubi głośno gdakać,

  kiedy zniesie jajko.

  Każdy wie, że jest stałą

  kurnika mieszkanką.

  (kura)

  (dziecko naprzemiennie klaszcze, uderzając w swoje kolana przez całą zagadkę)

   

  1. 2.      Zakręcony ogonek,

  śmieszny ryjek ma

  „Chrum, chrum – głośno woła –

  kto jedzenie da?”

  (świnka)

  (dziecko wykonuje naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi o podłogę, cztery razy klaszcze przez całą zagadkę)

   

  1. 3.      Na przykład łaciate, (dziecko przechodzi do pozycji stojącej)

  w oborze mieszkają. (dziecko wykonuje cztery uderzenia o kolana)

  Pasą się na łąkach, (dziecko wykonuje obrót wokół siebie)

  zdrowe mleko dają. (dziecko wykonuje cztery klaśnięcia)

  (krowy)

   

  1. 4.      Nie pieje, nie gdacze, (dziecko maszeruje w miejscu)

  tylko głośno kwacze.

  Po stawie pływa. (dziecko wykonuje ruchy naśladujące pływanie)

  Jak się nazywa?

  (kaczka)

   

   

  Zadanie wymaga wcześniejszych ćwiczeń.

   

   

  Zabawa wyrabiająca szybki refleks – Zwierzęta i gospodarz.

  Pomoce: tamburyn.

  Rodzic  wyznacza linię, na której dziecko – zwierzę z wiejskiej zagrody – ustawia się podczas

  przerwy w muzyce. Gospodarz zajmuje miejsce pod ścianą, tyłem do linii.

  Dziecko swobodnie maszeruje w określonym kierunku, w rytmie tamburynu. Naśladuje dowolne zwierzę mieszkające w wiejskiej zagrodzie. Na sygnał, głośny dźwięk tamburynu,

  przechodzi na wyznaczoną linię. Gospodarz, odwrócony tyłem do dziecka, wypowiada słowa:

  Raz, dwa, trzy, gospodarz patrzy. Dziecko idzie dużymi krokami w jego stronę. Kiedy gospodarz się odwróci, zatrzymuje się, pozostając w bezruchu.

  Gospodarz chodzi i obserwuje, czy dziecko się nie rusza. Jeśli się poruszy, wraca

  na wyznaczoną linię.

   

   

   

  Zajęcia 2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym podłożu.

  •• Podział nazw zwierząt na sylaby lub na głoski.

  Pomoce: zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka (kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, koza)

  Rodzic przygotował zdjęcia/obrazki zwierząt. Dziecko je losuje. Nazywa przedstawione na nich zwierzęta. Dzieli ich nazwy na sylaby (5-latki) lub na głoski (6-latki).

   

  •• Zabawa Co to za zwierzę?

  Określanie przez  dziecko cech danego zwierzęcia, bez podawania jego nazwy. Odgadywanie

  nazw zwierząt przez Rodzica. Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę. (gęś) To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies)

   

  •• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

  Pomoce: kartka, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.

  • Przyklejanie na kartkach pogniecionych białych serwetek, wypełnianie nimi całej powierzchni kartki.

  • Malowanie farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierząt wybranych przez

  dziecko

  • Malowanie tła farbą w jasnym kolorze.

  • Wykonanie pracy przez dziecko

  • Oglądanie powstałej pracy: rozpoznawanie i nazywanie przedstawionych na nich zwierząt.

  Wypowiedź autora, dlaczego właśnie te zwierzęta znalazły się na jego obrazku.

  • Porządkowanie miejsca pracy.

   

   

  Zajęcia 3:

  5-latek:

  •• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69.

  Rysowanie drogi kury do kurcząt.

  6-latek:

  ••Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 69.

  Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich liczb.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy