Dodał: anna Data: 12/04/2021 - 02:44:39
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 13.04.2021r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

   

  Grupa: III (5 i 6 –latki)

   

  Temat dnia: ,,Tyle stóp, tyle kroków”

   

  Czas trwania: 45 minut

   

  Pomoce dydaktyczne:

  osiem skakanek w dwóch różnych kolorach, mały dywan, linijka, szarfa, gazety, tamburyn, gwizdek, karty pracy

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  • dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości,

  • mierzy dywan stopa za stopą, krokami,

  • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

   

  Przebieg zajęć głównych:

  Zajęcia 1. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.

   

  •• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.

  Pomoce: osiem skakanek w dwóch różnych kolorach.

  Rodzic układa ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech skakanek w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta).

  • Dwie drogi równoległe.

  Rodzic pyta:

  − Czy obie drogi mają taką samą długość?

  Jedna z dróg zakręca.

  − Czy teraz drogi mają taką samą długość?

  − Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?

  Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.

  − Czy drogi mają taką samą długość?

  − Dlaczego tak uważacie?

  Jedna z dróg zakręca.

  − Czy drogi nadal mają taką samą długość?

  − Jak można udowodnić, że są tej samej długości?

  (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko przesunięte).

   

  •• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.

  Pomoce: mały dywan.

  Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy

  dotykają pięty drugiej stopy) i głośno liczy. To samo robi Rodzic.

  − Dlaczego wyszły nam rożne wyniki?

  − Czy nasze stopy są jednakowej długości?

   

   

   

   

  •• Mierzenie długości dywanu krokami.

  Pomoce: mały dywan.

  Dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. Rodzic robi to samo.

  − Dlaczego wyszły nam rożne wyniki?

  − Z czym jest związana długość naszych kroków? (Ze wzrostem).

   

  •• Pokaz linijki, miarki krawieckiej.

  Pomoce: linijka, mały dywan.

  Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu.

   

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 7.

  Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.

  Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego

  kurczęcia, licząc od prawej strony.

   

  Zabawa bieżna Jaskółki

  Pomoce: szarfa

  Na ziemi leży szarfa. W  kółeczku (gniazdku) stoi dziecko (jaskółka). Na sygnał jaskółka wylatuje z gniazda i krąży w różnych kierunkach. Na zawołanie: Burza – jaskółka wraca do swojego gniazda.

   

  Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16.

  Pomoce: gazety, tamburyn, gwizdek.

  Część wstępna.

  •• Czynności organizacyjno-porządkowe.

  Dziecko wchodzi do pokoju i porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi

  gazetami. Na polecenie Rodzica zatrzymuje się i podnosi gazetę.

  •• Zabawa ożywiająca.

  Dziecko biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na

  mocne uderzenie w tamburyn i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmując dowolną

  pozycję – chroni się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

  Część główna.

  •• Staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

  •• Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy

  zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca

  do pozycji wyjściowej.

  •• W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach,

  skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.

  •• Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego

  •• W staniu, rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez rulonik, wytrzymuje

  w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).

  •• Odtwarzanie figur geometrycznych.

  Dziecko biega w różnych kierunkach, na sygnał (jeden gwizdek) bierze gazety układa z nich 3 ruloniki  i układa je w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt

  •• Ugniata gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzuca kulkami i chwyta je w miejscu,

  w chodzie, w biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem

  wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

  •• W leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz, jednorącz.

  Część końcowa.

  •• Ćwiczenia korektywne i uspokajające.

  Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

  • W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

  • W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulkę położoną między stopami – podrzuca

  kulkę stopami, chwyta rękami.

  • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje

  wdech nosem i próbuje zdmuchiwać kulkę z dłoni.

  •• Czynności porządkowe: odkłada kulkę na wyznaczone miejsce, omawia zajęcia. Rodzic ocenia aktywność i inicjatywę twórczą dziecka

   

  Zajęcia 3:

  Karta pracy, cz. 4, s. 8.

  Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam

  i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub

  samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy