Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 06:52:26
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 16.04.2021r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

   

  Grupa: III (5 i 6 –latki)

   

  Temat dnia: ,,Wiosenne prace na wsi’’

   

  Czas trwania: 45 minut

   

  Pomoce dydaktyczne:

  Karty pracy, tamburyn, obrazki narzędzi ogrodniczych, gazety, gwizdek, wyprawka, kredki.

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  • wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

  • rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich zastosowanie,

  • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

   

  Przebieg zajęć głównych:

   

  Zajęcia 1. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi.

   

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 10.

  Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za

  prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

   

  Pole

  Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie,

  a następnie siew i sadzenie roślin.

  − Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

  − Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

   

  Sad

  W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

  − Dlaczego są wykonywane takie prace?

   

  Zwierzęta wiejskie

  Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone

  kilka razy dziennie.

  − Czy praca rolnika jest łatwa?

   

  Zabawa bieżna – Koniki.

  Pomoce: tamburyn.

  Dziecko jest konikiem. Porusza się przy akompaniamencie tamburynu w rytmie ósemek.

  Podczas przerwy w grze zatrzymuje się i kopie: raz prawym, raz lewym kopytkiem, podczas

  biegu kląska językiem, podczas kopania rży: iiihahaha.

   

   

  •• Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych.

  Pomoce: obrazki narzędzi ogrodniczych.

  Dziecko ogląda obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Dzieli ich nazwy na sylaby (5-latki) i, wybranych, na głoski (6-latki).

  (Nie dzielimy na głoski nazw: konewka, widły, grabie). Określa, do czego służą kolejne

  narzędzia.

   

  •• Karta pracy, cz. 4, s. 11.

  Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie z Rodzicem lub samodzielnie ich nazw. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

   

  Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16.

  Pomoce: gazety, tamburyn, gwizdek.

  Część wstępna.

  •• Czynności organizacyjno-porządkowe.

  Dziecko wchodzi do pokoju i porusza się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi

  gazetami. Na polecenie Rodzica zatrzymuje się i podnosi gazetę.

  •• Zabawa ożywiająca.

  Dziecko biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na

  mocne uderzenie w tamburyn i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmując dowolną

  pozycję – chroni się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

  Część główna.

  •• Staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

  •• Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy

  zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca

  do pozycji wyjściowej.

  •• W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach,

  skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.

  •• Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego

  •• W staniu, rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez rulonik, wytrzymuje

  w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).

  •• Odtwarzanie figur geometrycznych.

  Dziecko biega w różnych kierunkach, na sygnał (jeden gwizdek) bierze gazety układa z nich 3 ruloniki  i układa je w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt

  •• Ugniata gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzuca kulkami i chwyta je w miejscu,

  w chodzie, w biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem

  wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

  •• W leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz, jednorącz.

  Część końcowa.

  •• Ćwiczenia korektywne i uspokajające.

  Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

  • W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

  • W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulkę położoną między stopami – podrzuca

  kulkę stopami, chwyta rękami.

  • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje

  wdech nosem i próbuje zdmuchiwać kulkę z dłoni.

  •• Czynności porządkowe: odkłada kulkę na wyznaczone miejsce, omawia zajęcia. Rodzic ocenia aktywność i inicjatywę twórczą dziecka

   

  Zajęcia 3

   

  5-latek:

  •• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia,                  s. 70–71.

  • Rysowanie po śladach.

  • Kolorowanie rysunków.

   

  6-latek:

  •• Ćwiczenia w czytaniu.

  Pomoce:  karta G: zdjęcia: grabi, wideł, motyki, sekatora, łopaty, karta N: podpisy do zdjęć.

  Dziecko dobiera nazwy do obrazków narzędzi ogrodniczych.

   

   

  Wszyscy:

  Kolorowanie rysunku Praca w ogrodzie.

  Pomoce: wyprawka, karta M, kolorowanka Praca w ogrodzie, kredki.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy